Upcoming Trunk Shows

2018-03-02 / 2018-03-05

SPOSA MIA
LUNA NOVIAS 2018
912 N 10TH STREET, McALLEN, TX, 78501
956 683 8740

2018-03-16 / 2018-03-18

WHITE DRESS
LUNA NOVIAS 2018
237 EAST PITTSBURGH AVE,MILWAUKEE, WI 53204
414-897-7208

2018-04-06 / 2018-04-08

UNBRIDALED
LUNA NOVIAS 2018
1502 SAWYER ST, #105,77007 HOUSTON, TEXAS
832-767-0407